Conselleria d'educació

Subdirecció General de Personal Docent

Consulta MODULO: OPO_ADMITIDOS_EXCLUIDOS

PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS/ACCÉS A COSSOS DOCENTS

CONSULTA DE SITUACIÓ

DNI: