Conselleria d'educació

Subdirecció General de Personal Docent

Consulta MODULO: OPO_ADMITIDOS_EXCL_DEF

PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS/ACCÉS A COSSOS DOCENTS

CONSULTA DE SITUACIÓ DEFINITIVA

DNI: