Preinscripción Universitaria 2010

Pàgina d'inici / Página de inicio

Benvingut al Sistema Telemàtic de Preinscripció Universitària 2021.

Resultats

Consulta de resultats


Reclamacions

A partir de les 13h del 23 de juliol es podrà consultar el resultat de les reclamacions amb el següent enllaç.

Consulta de reclamacionsSol·licituds de preinscripció per a determinat Estudiantat Estranger

Per a l'estudiantat que accedisca a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) i 9.2.b) i c) del Reial decret 412/2014 el termini per a presentar la preinscripció era el mateix que per a la resta d'estudiantat, DEL 21 DE JUNY DE 2021 Al 9 DE JULIO DE 2021. El dia 9 de juliol el termini va acabar a les 14 hores. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2021 per l'estudiantat pertanyent a aquests col·lectius seran tingudes en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquest estudiantat.

L'assistent per a presentar la preinscripció s'obrirà de nou entre el 19 i el 31 de juliol per a l'estudiantat pertanyent a aquests col·lectius. El dia 31 de juliol el termini acabarà a les 14 hores.

Preinscripció en ValenciàLlistes d'Espera

Universitat de València

Universitat Politècnica

Universitat d'Alacant

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I de Castelló

Bienvenido al Sistema Telemático de Preinscripción Universitaria 2021.

Resultados

Consulta de resultados


Reclamaciones

A partir de las 13h del 23 de julio se podrá consultar el resultado de las reclamaciones con el siguiente enlace.

Consulta de reclamaciones


Solicitudes de preinscripció para determinado Estudiantado Extranjero

Para el estudiantado que acceda a la universidad por la vía prevista en los artículos 9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real Decreto 412/2014 el plazo para presentar la preinscripción era el mismo que para el resto de estudiantado, DEL 21 DE JUNIO DE 2021 AL 9 DE JULIO DE 2021. El día 9 de julio el plazo terminó a las 14 horas. No obstante, las solicitudes presentadas entre el 10 y el 31 de julio de 2021 por el estudiantado perteneciente a estos colectivos serán tenidas en cuenta respetándose los derechos de admisión de dicho estudiantado.

El asistente para presentar la preinscripción se abrirá de nuevo entre el 19 y el 31 de julio para el estudiantado perteneciente a estos colectivos. El día 31 de julio el plazo acabará a las 14 horas.

Preinscripción en CastellanoListas de Espera

Universitat de València

Universitat Politècnica

Universitat d'Alacant

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I de Castelló

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Dirección General de Universidades

Escribe tu DNI o NIE correctamente. Para el DNI no hace falta poner la letra. Asegúrate que el número de documento corresponde con el tipo seleccionado anteriormente.