Preinscripción Universitaria 2010

Pàgina d'inici / Página de inicio

Benvingut al Sistema Telemàtic de Preinscripció Universitària 2020.

Resultats

Consulta de resultats

Reclamacions

El termini per a presentar sol·licituds o reclamacions de Preinscripció Universitària ha finalitzat el dia 31 de juliol de 2020 a les 14 hores.


Al llarg del 2 de setembre, després d'acabat el termini de presentació (del 29 de Juliol al 31 de Juliol a les 14h) de reclamacions, s'habilitarà un enllaç per a consultar el resultat.


Llistes d'Espera

Universitat de València

Universitat Politècnica

Universitat d'Alacant

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I de Castelló

Bienvenido al Sistema Telemático de Preinscripción Universitaria 2020.

Resultados

Consulta de resultados

Reclamaciones

El plazo para presentar solicitudes o reclamaciones de Preinscripción Universitaria ha finalizado el día 31 de julio de 2020 a las 14 horas.


A lo largo del 2 de septimbre, después de terminado el plazo de presentación (del 29 de Julio al 31 de Julio a las 14h) de reclamaciones, se habilitará un enlace para consultar el resultado.


Listas de Espera

Universitat de València

Universitat Politècnica

Universitat d'Alacant

Universitat Miguel Hernández

Universitat Jaume I de Castelló

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Dirección General de Universidades

Escribe tu DNI o NIE correctamente. Para el DNI no hace falta poner la letra. Asegúrate que el número de documento corresponde con el tipo seleccionado anteriormente.