Preinscripció Universitaria 2010

Preinscripción Universitaria 2010

Consulta Resultats Preinscripció Universitària ÚNICA - 2022.
Consulta de Resultados Preinscripción Universitaria ÚNICA - 2022.
Instruccions  Instrucciones 

Per raons de seguretat i eficàcia, només es permet la consulta via
DNI.

Escriviu el vostre DNI amb 1 o 2 números 0 davant, segons si el DNI consta de 8 ó 7 dígits, i polseu Consultar.
Ex.:   011111111   per al DNI 11.111.111, i   001111111   per al DNI 1.111.111
NIE.
Escrigui el NIE segons figura en la seva sol·licitud començant amb una X, Y, Z seguit de la numeració utilitzada, i polseu
Consultar.
Ej NIE: X01111111, X1111111, Y11111111, Y011111111

Por razones de seguridad y eficacia, sólo se permite la consulta vía
DNI.

Escriba su DNI con 1 o 2 números 0 delante, según si el DNI connsta de 8 ó 7 dígitos, y pulse Consultar.
Ej.:  011111111  para el DNI 11.111.111, y   001111111  para el DNI 1.111.111
NIE.
Escriba el NIE según figura en su solicitud comenzando con una X, Y, Z seguido de la numeración utilizada, y pulse
Consultar.
Ej NIE: X01111111, X1111111, Y11111111,Y011111111


Tipo de documento DNI NIE OTROS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Dirección General de Universidades