Preinscripció Universitària 2010

Explicació dels passos que han de realitzar-se per a completar la sol·licitud

Per a realitzar la sol·licitud de Preinscripció Universitària 2010 hauràs de seguir una sèrie de passos que t'ajudaran a omplir-la correctament.

Una vegada completada la sol·licitud existeixen dues vies de presentació per a participar en aquest procés:

Perquè tingues una idea general dels passos a completar, a continuació et mostrem una xicoteta explicació de cadascú:

Pas 1
En ell trobaràs la Normativa i instruccions generals, amb les explicacions necessàries per a omplir les dades a complimentar i diferents taules amb els codis corresponents.
Pas 2
Ací obtindràs el Codi d'Identificació Personal (CIP), que necessites per a accedir a la sol·licitud de preinscripció. Una vegada disposes del CIP podràs accedir directament al pas 3, sense necessitat de tornar a sol·licitar-lo.
Trobaràs dos tipus d'identificador:
  • Per a alumnes de Batxillerat que van aprovar la fase Obligatòria de les PAU a la Comunitat Valenciana des de l'any 2012 i disposen de la clau d'accés facilitada en les proves de PAU per a accedir al Portal de l'Alumne, i no han de presentar documentació per a justificar cap circumstància especificada en la seua sol•licitud.
    En cas d'oblit pot ser regenerada des d'ací.
    (*) Des d'ara [Alumnes Identificats]
  • Els alumnes amb condició Batxillerat EXEMPT LOE, exempts de les PAU de 2017, que disposen d'acreditació remesa pel centre en sol·licitar la certificació de exempció i s'assimilaran al funcionament dels [Alumnes Identificats].
  • Per als altres alumnes que vulguen participar en aquest procés de Preinscripció.
Pas 3
Hauràs d'omplir totes les dades de la sol·licitud i contes amb un assistent informàtic que t'ajudarà a complimentar-los correctament. Les dades gravades es recuperaran introduint novament el CIP en els supòsits que no arribes a validar la instància i sempre que hages emplenat com a mínim les dades personals obligatòries.

(*) Per als [Alumnes Identificats], se'ls carregaran les dades personals i la informació que en el moment de realitzar la sol·licitud es dispose dels seus resultats en les PAU.Abans dels processos d'adjudicació aquesta informació serà actualitzada automàticament si s'ha produït algun canvi després de la presentació, amb els resultats finals de les PAU d'enguany.
Pas 4
Omplits tots els camps de la instància i sol·licitades les titulacions per orde de preferència hauràs de validar-la. Una vegada efectuat este pas, et mostrarem un llistat de la documentació que has d'adjuntar en format electrònic junt amb la sol·licitud. És aconsellable que imprimisques este llistat per a recordar-te de tots els documents associats.
Pas 5
Els Alumnes després de validar la sol·licitud i adjuntar la documentació si és requerida, podran realitzar des del botó 'PRESENTAR' el lliurament Telemàtic de la seua sol·licitud, finalitzant amb això el procés.

Ara, una vegada has vist els passos que necessites per a completar la sol·licitud pots començar-la amb l'assistent. No obstant això, per a més informació o aclariment de dubtes pots cridar al 012, Telèfon d'Informació General.

Dades de caràcter personal

Les dades personals contingudes en este imprés podran ser incloses en el fitxer "Alumnes" per al seu tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, pot dirigir-se a qualsevol òrgan per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm, 298, de 14 de desembre de 1999).

Començar la Preinscripció Universitària 2010

Tornar a l'inici

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Direcció General d'Universitat, Estudis Superiors i Ciencia