D.G. d'Ordenació i Centres Docents

Facturació Postal

Facturació Postal

Inici

La Direcció Provincial de Correus, unifica totes les factures dels Centres Públics en una única factura mensual.

La dita factura és remesa a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. Perquè la conselleria puga realitzar el pagament, és necessari que cada Centre comprove i valide els seus respectius albarans de la dita factura a través d'esta web.

Introduïsca el codi de centre i la seua contrasenya:

En cas de tindre problemes amb l'usuari/contrasenya contacte amb el Suport i Assistència Informàtica (SAI) o telefone al 961970155

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA